Αιματολογικές και Ουρολογικές Εξετάσεις από ΓΕΣΥ

Σε συνεργασία με δικό μας χημείο, ή χημείο δικής σας επιλογής
Όποτε αιματολογικές ή / και ουρολογικές εξετάσεις είναι απαραίτητες, το προσωπικό μας μπορεί να προβεί σε δειγματοληψία αίματος ή ούρων για οποιεσδήποτε εξετάσεις.