Ιατρικές Υπηρεσίες

Μια ομάδα από συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (ορθοπεδικοί, νευρολόγοι, παθολόγοι, χειρούργοι, γηρίατρος , φυσιοθεραπευτές, κλινικοί διατροφολόγοι) αφού αξιολογήσουν τον ασθενή και τις ανάγκες του σχεδιάζουν σε συνεργασία με τον ασθενή το πρόγραμμα θεραπείας που θα ακολουθηθεί. Η ομάδα παρακολουθεί την πορεία του ασθενή και ανάλογα με την εξέλιξη του τροποποιεί και το υφιστάμενο πρόγραμμα θεραπείας.