Εξειδικευμένη Φροντίδα

Αντιμετώπιση σοβαρών πληγών – Παροχή οξυγόνου και ορρών
Αυτό το εξειδικευμένο νοσηλευτικό πρόγραμμα, απαιτεί άριστα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό με ικανότητα στην παροχή οξυγόνου και ορρών για την αντιμετώπιση σοβαρών πληγών όπως έλκη κρεβατιών, διαβητικά έλκη (στα πόδια), μετεγχειρητικές πληγές και οποιεσδήποτε άλλες, χρόνιες πληγές.