Διατροφολογικό Πρόγραμμα

Ένα εξειδικευμένο διατροφολογικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε για ασθενείς που αδυνατούν να τρέφονται από μόνοι τους, ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Αυτό το πρόγραμμα ελέγχεται από την κλινική διατροφολόγο μας και σε συνεργασία με τη νοσηλευτική ομάδα παρέχεται με τον ενδεικνυόμενο τρόπο η σωστή σίτιση στους ασθενείς (σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται με ρινοκαστρικό καθετήρα).
Άτομα με εγκεφαλικά επεισόδια, νευρολογικές διαταραχές και κινητικά προβλήματα αποτελούν τις ομάδες ασθενών που χρειάζονται εξειδικευμένη διατροφή, η οποία είναι συνεχώς ελεγχόμενη από ιατρό.